หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วตำบลพระแก้ว

 
 

 

 

นายบำรุง ก้องทอง

 
 

นายกองค์การบริหารส่วตำบลพระแก้ว

 
     

นางชลลดา แย้มบุปผา

นายประสาร แตงสุข

นายสุทธิชัย ฤทธิเดช

รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วตำบล

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTML Counter